Knihovny na jedno téma | 2023 – 2024: Mediální gramotnost

8. 8. 2023

Česká republika má nejhustší síť knihoven, psali to i v The Washington Post. Každá z nich má jiného zřizovatele, úkoly, specializaci, knihovní systém i ceník. Přesto je tu něco, co knihovny spojuje – dokument Koncepce rozvoje knihoven a také společné komunikační téma, které z ní vychází.

Koncept společných komunikačních témat umožňuje knihovnám spojit síly a věnovat se tématu, které aktuálně rezonuje českou společností. Je to možnost obohatit činnost knihovny o netriviální téma, rozšířit obzory zaměstnanců prostřednictvím odborného vzdělávání, využít synergii kreativních přístupů a efektivně sdílet už připravené materiály a také navázat oboustranně prospěšná partnerství. Kýženým výsledkem je, aby se témata „vžila“ a stala se i do budoucna nedílnou a viditelnou součástí činnosti knihoven.

V příštích dvou letech by měly knihovny upřít svoji pozornost na mediální gramotnost a snahu přiblížit co nejširší veřejnosti svět médií a jeho fungování. Proč? Odpovědí může být argument, který vyslovil Tomáš Řehák z Městské knihovny v Praze na Mediálním pikniku pro ředitelky a ředitele, který se konal pod patronací Nadace OSF: „Problém není množství informací, ale to, že si nemůžeme být jistí tím, že jsou správné. Každý den čelíme množství informací, které si i vzájemně protiřečí, dožadují se naší pozornosti a útočí na emoce. Je jisté, že dovednost čtení médií a rozeznávání faktů od emocí je v dnešní době více než důležitá a role knihoven v posilování této dovednosti je nezastupitelná.“

Kde načerpat inspiraci a základní informace?

Hutný úvod do tématu nabízí seriál článků Mediální vzdělávání v knihovnách, který pro časopis Čtenář připravuje Nadace OSF. Texty jsou volně přístupné ze stránek Čtenáře.

Základní přehled o tematických okruzích mediální gramotnosti a dostupných materiálech nabízí rozcestník Mediálka, který vznikl jako součást webu Koncepce rozvoje knihoven. Zpracováno je pět tematických okruhů: český mediální prostor, ochrana osobnosti a bezpečnost na internetu, dezinformace, informační hygiena, tipy na partnerství i hotové materiály. V případě, že narazíte na užitečný odkaz, který v rozcestníku ještě není, neváhejte nám ho poslat.

Vaší pozornosti by neměl ujít ani portál Mediální gramotnost, který najdete na české Wikipedii. Nabízí nejen poučení, ale i možnost zapojení, například doplnění hesel v rámci aktivity Senioři píší Wikipedii, nebo vyplnění červených míst na tematickém editathonu.

Aktivity, které se v knihovnách už dějí, obsahuje inspirační web Co dokáže knihovna. Nově na něj byl přidán tag mediální gramotnost, který vyfiltruje relevantní akce. Najdete tam například informace o workshopu deFacto a dalších připravených lekcích, ale i cyklus podcastů Tak to musí být pravda. Nechte se inspirovat tím, co už funguje…

Jak se zapojit?

Pokud byste se k výpravě rádi přidali, ale nejste si jisti, jak na to, není důvod zůstat stranou. V přípravě jsou další materiály, které knihovny budou moci využít. Například databáze kontaktů na partnery, kteří jsou připraveni přivézt i do vaší knihovny akci na klíč. Dostupné budou také komunikační materiály, které přiblíží téma široké veřejnosti, chystá se i sada otázek pro kvízové posezení. Dostupná je deskovka Nekrm kachnu, kterou vydává iniciativa Fakescape. Co třeba uspořádat turnaj?

Jdete do toho? Protože, kdo jiný, když ne knihovny, a kdy jindy, když ne teď.

Text vyšel také v Časopise Duha 4/2022.

Plakát je stažení zde