Tématem knihoven 2022 bude opět “udržitelnost”

10. 8. 2022

Rok 2022 v knihovnách ve znamení udržitelnosti I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje dvacátýšestý ročník akce Týden knihoven. Tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách opět “udržitelnost”.

V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. Téma vychází z 17 Cílů udržitelného rozvoje formulovaných Organizací spojených národů. Jde o jediný globální plán udržitelného rozvoje lidstva, který máme k dispozici. K jeho naplňování se zavázaly všechny členské státy OSN. Cíle udržitelného rozvoje jsou komplexní a zahrnují složku sociální, ekonomickou i ekologickou a jejich mottem je “leave no one behind”, tedy nikdo nemá být vyloučen, protože udržitelný rozvoj lidstva se týká nás všech. Zároveň jejich šíře dává příležitost pro zapojení opravdu všech. Třeba zorganizovat úklid nejbližšího okolí knihovny nemusí být úplně složité a přitom aktivita obsahuje hned několik cílů.