• Název instituce
  Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
 • Ulice a číslo popisné
  Pasteurova 3545/5
 • Obec / město
  Ústí nad Labem
 • Kraj
  Ústecký kraj
 • Pro celou rodinu
  *Workshop Koptská vazba - úterý 6. 10., 15:00, skupinová studovna
  *Noc literatury - středa 7. 10. v 17:00, amfiteátr (kampus)/v případě nepříznivého počasí budova CPTO (Přírodovědecká fakulta)
 • Přihlašování nových čtenářů zdarma
  Všichni noví čtenáři z řad veřejnosti, kteří se zaregistrují v období od 5. 10. do 10. 10. 2020, nemusí platit roční registrační poplatek.
  Každý nově registrovaný čtenář (v týdnu od 5. 10. do 10. 10. 2020) obdrží při registrace dárek.
 • Amnestie dlužníků
  Čtenářům, kteří mají vypůjčené knihy s prošlou výpůjční lhůtou a vrátí je v týdnu od 5. 10. do 10. 10. 2020 bude prominut poplatek z prodlení.
 • Jiné akce, uveďte kdy a jaké
  *Semináře:
  ▪Odborné databáze na UJEP - pondělí 5. 10., 10:00 + čtvrtek 8. 10., 14:00, počítačová studovna
  ▪Citujte snadno - Základy práce s citačním manažerem - pondělí 5. 10., 14:00 + čtvrtek 8. 10., 10:00, počítačová studovna
  ▪Zpracování rešerše pro kvalifikační práci - středa 7. 10., 10:00, počítačová studovna
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Michaela Sobotová
 • Funkce
  Tajemnice
 • Telefon
  607276250
 • E-mail

Více akcí