Životem s knihou

7. 6. 2024

Letošní Týden knihoven má motto “Životem s knihou” a knihovny se v prvním říjnovém týdnu budou věnovat propagaci čtení a knih novými formami. SKIP pro letošní Týden knihoven vydal plakát, který vytvořila výtvarnice Denisa Fialová. Čtenářství je plánovité a cílené rozvíjení četby za pomoci školy, knihoven a jiných vzdělávacích institucí, často je doprovázeno institucionálně organizovanými kampaněmi a podpůrnými akcemi. Od čtení se čtenářství liší tím, že je vždy spojeno se záměrnou dobrovolnou činností, se zálibou.


Vážené kolegyně a kolegové,

v roce 2024 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 28. ročník akce TÝDEN KNIHOVEN s mottem ” ŽIVOTEM S KNIHOU”.

Stálou a již tradiční součástí Týdne knihoven bude dne 10. října slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku https://mk.gov.cz/knihovna-roku-cs-583 (cenu uděluje ministr kultury ČR; smyslem ceny je ocenit dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb) a Městská knihovna roku https://www.skipcr.cz/oceneni/mestska-knihovna-roku   (tu od roku 2010 uděluje SKIP; cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb).

V rámci předávání cen bude udělena i cena MARK https://www.skipcr.cz/oceneni/mark , kterou od roku 2010 uděluje SKIP. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) se před několika lety hlouběji zamýšlel nad benefity, které by motivovaly mladé, aby knihovnickou profesi vykonávali, aby vnímali její pozitiva, to, že obor je soudržný, vstřícný, váží si všech, kteří něco dokážou, a chce to vyjádřit – v rámci velmi omezených možností – například i materiální podporou. A tak se mimo jiné zrodil i nápad na každoroční udílení ceny MARK (název odkazuje na standard MARC, to znamená Machine-Readable Cataloging, česky “Strojově čitelná katalogizace”). Za tři písmena si lze dosadit jakékoliv pochvalné adjektivum (za A: atraktivní, aktivní, R: rozumný, K: kreativní, kooperující, kvalitní), za M jen jedno – MLADÝ. Cena je totiž určena mladým do 35 let, a to knihovníkům, studentům oborových škol či jejich pedagogům, kteří splňují tuto podmínku a zároveň jsou (spolu)autory přínosného projektu, trendu, produktu, služby v knihovně či pro knihovnictví.

krásný den přeje

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz
www.nkp.cz