• Název instituce
  Městská knihovna Litomyšl
 • Ulice a číslo popisné
  Smetanovo náměstí 50
 • Obec / město
  Litomyšl
 • Kraj
  Pardubický kraj
 • Akce na ústřední motto
  Úterý 4. 10.
  9:00, 10:00 a 11:00 – pro ZŠ
  Vidím jenom černou – zážitkový den s Tyflocentrem Pardubice
  Čtvrtek 6. 10.
  14:30 – pro studenty U3V
  Zahájení přednáškového cyklu: Nový úhel pohledu na východočeské památky
 • Akce pro seniory
  Úterý 4. 10.
  13:00 – pro seniory
  Procestuj Evropu – trénování paměti na cestovatelské téma
  Čtvrtek 6. 10.
  14:30 – pro studenty U3V
  Zahájení přednáškového cyklu: Nový úhel pohledu na východočeské památky
 • Akce pro rodiče na rodičovské dovolené
  Pondělí 3. 10.
  17:00
  Vliv roztroušené sklerózy na psychiku diagnostikovaného – prezentace studentské práce Michaely Sadílkové. Cílem práce je vysvětlit, co je onemocnění RSM a jaké faktory přináší do života pacientů. V práci je popsaný konkrétní případ dětské roztroušené sklerózy.
 • Akce pro děti
  Pondělí 3. 10.
  8:00, 10:00 a ve 13:00 pro ZŠ
  Setkání se spisovatelkou Markétou Vítkovou – Jaké je to být nevidomý
  Úterý 4. 10.
  9:00, 10:00 a 11:00 – pro ZŠ
  Vidím jenom černou – zážitkový den s Tyflocentrem Pardubice
  Pátek 7. 10.
  8:00, 9:00, 10:00 – pro 1. stupeň ZŠ
  Bydlíme v Evropě – hravé dopoledne pro malé školáky
 • Akce pro handicapované
  Čtvrtek 6. 10.
  10:00 - pro denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením Ruka pro život o. p. s.
  Žlutá, modrá, zelená aneb kam co patří – knihovnická lekce na ekologické téma
 • Pro celou rodinu
  Čtvrtek 6. 10. a pátek 7. 10.
  Procestovat Evropu (Mysteries in Riga) – online hra pro dvojice
  Sobota 8. 10.
  9:00 – 11:00 – pro děti a rodiče s dětmi
  Vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže Vycvič svého draka
  9:00 – 11:00 pro přihlášené
  Dračí hlídka – RPG hra
 • Přihlašování nových čtenářů zdarma
  Registrace pro nové čtenáře za 50%
 • Amnestie dlužníků
  Při osobní návštěvě amnestie dlužníků (upomínky)
 • Jiné akce, uveďte kdy a jaké
  Celý týden
  Mládež a dospělí budou mít k dispozici nové knihy, které jim přiblíží cestování, Evropskou unii nebo jim pomohou se studiem jazyků. Každá výpůjčka bude „odměněna“ drobností od sítě Eurodesk, která má za cíl informovat o výměnných pobytech, studiu nebo dobrovolnictví v zahraničí.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Iva Pekníková
 • Funkce
  ředitelka
 • Telefon
  461 612 068
 • E-mail

Více akcí