• Název instituce
  Knihovna města Plzně
 • Ulice a číslo popisné
  B. Smetany 13
 • Obec / město
  Plzeň
 • Kraj
  Plzeňský kraj
 • Akce na ústřední motto
  5. 10. v 17:00 hod. bude v OK Skvrňany slavnostně zpřístupněna nová teen zóna určená „náctiletým“ návštěvníkům knihovny. Následně po hudebním překvapení se uskuteční beseda se spisovatelem Hynkem Klimkem.
  OK Lochotín si v říjnu připomene 25. výročí otevření knihovny ve Studentské ulici. Od 2. 10. bude návštěvníkům k dispozici fotografická výstava mapující historii obvodní knihovny, v TK obdrží návštěvníci záložky připomínající toto výročí.
 • Akce pro seniory
  V OK Skvrňany se 5. 10. sejde na svém prvním setkání s podtitulem: Význam knihovny v rodinných pamětech Klub tvůrčího psaní pamětí.
  Knihovna Bolevec ve spolupráci s MDC Totem v říjnu připravila pro seniory literární soutěž Senioři píší své vzpomínky: „Veselé příhody z natáčení“.
  OK Doubravka seniory 6. 10. pozve na společnou procházku s historikem Ladislavem Silovským s tematikou objevování historie městské čtvrtě Doubravka.
 • Akce pro rodiče na rodičovské dovolené
  Rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem je určeno Čtení pro nejmenší – 6. 10. se uskuteční v Ústřední knihovně pro děti a mládež a obvodních knihovnách Slovany a Lochotín. 3. 10. se v knihovně v Bolevci na Čtení pro nejmenší společně sejdou klienti MC Slovíčko.
 • Akce pro děti
  V TK pravidelně knihovny organizují velké množství LIV pro děti ze školních zařízení všech typů. Kromě toho 5. 10. proběhne v OK Bory beseda s autorem oblíbené knižní série Klub klikařů Vítem Martinem Matějkou.
  Ve dnech 3. a 5. 10. v OK Doubravka a dále pak od 4. – 6. 10. v Ústřední knihovně pro děti a mládež a knihovně Lobzy si v akci Malý knihovník budou moci dětští návštěvníci vyzkoušet práci knihovníka.
  V OK Slovany si po celý říjen budou děti moci v Knihoušově dílně vyrobit knižní záložky, v knihovně Vinice pak v rámci artedílny si vyrobí Nobelovu cenu pro děti.
  Knihovna Bolevec vyhlásila v TK dětskou výtvarnou soutěž k připomenutí Mezinárodního dne úsměvů, pod názvem: Kdo se směje nejlépe?
  V OK Bory si po celý měsíc budou moci děti zahrát vědomostní stopovačku se sladkou odměnou. Kromě toho budou v TK ve všech knihovnách připraveny různé zábavné soutěže, kvízy a rébusy a doplňovačky s literární tematikou.
 • Akce pro handicapované
  V OK Skvrňany v TK proběhne ve spolupráci se společností Tyfloservis výstava mapující činnost této sociální služby, primárně pomáhající lidem s očními vadami k návratu do běžného života. Návštěvníci získají přehled o nabídce kompenzačních pomůcek, nácviku prostorové orientace, ale i o Braillovu písmu. Doplňkové informace, například o komunikaci se zrakově postiženými, o mýtech vázajících se ke zrakově postiženým, ale třeba také o správném doprovázení zrakově postižených nebo o vodicích psech budou pro zájemce k dispozici na blogu Blindička (https://www.blindicka.com/).
  Děti ze Základní školy speciální (Tachovská 19) knihovna Bolevec pozve v TK na kreativní dílničku, kde si budou moci vyrobit stojánky na tužky.
 • Pro celou rodinu
  V TK návštěvníci OK Slovany při své návštěvě obdrží na památku malý dárek – uháčkovanou moudrou sovičku. Naopak 2. 10. v OK Skvrňany a 4. 10. v OK Lochotín si budou moci sami v rámci knihovnické dílny vytvořit drobné výrobky s podzimní tematikou.
 • Burzy nebo prodej vydražených knih
  Po celý měsíc říjen se v OK Skvrňany uskuteční oblíbený výměnný čtenářský knižní bazar Čtenáři čtenářům. V Ústřední knihovně pro dospělé, OK Slovany a v knihovnách Bolevec a Vinice se v tomto období uskuteční prodejní bazary vyřazených knih a periodik. Krátkodobé knižní bazary se uskuteční také v knihovně Lobzy a v OK Doubravka (2.- 6. 10.) a také v OK Lochotín (2.- 3. 10.)
 • Jiné akce, uveďte kdy a jaké
  4. 10. od 18:00 hod. se v L-klubu uskuteční autorský pořad fotografa a spisovatele Jana Kavaleho s názvem Šumava, jak ji neznáte.
  V Ústřední knihovně pro dospělé v TK zahájí svoji činnost Semínkovna. Naopak v OK Lochotín se 3. 10. od 13:00 hod. sejdou na akci pod názvem Copak jsme vypěstovali? při prezentaci svých letošních nadstandardních výpěstků ti návštěvníci knihovny, kteří se již do činnosti Semínkovny aktivně zapojili.
  V sobotu 7. 10. knihovna Vinice pozve obyvatele městské části Vinice na komunitní akci s podnázvem Slovíčkohraní, zaměřenou na téma jazyka a písma.
 • Web knihovny
 • Knihovna je institucionálním členem SKIP
   
 • Kontaktní údaje

 • Jméno a příjmení
  Hana Nováková
 • Funkce
  náměstek pro hlavní činnost
 • Telefon
  724234425
 • E-mail

Více akcí