Už jsme zpátky!

17. 7. 2023

První Týden knihoven, o jehož organizaci rozhodl Svaz knihovníků a informačních pracovníků, proběhl v roce 1996, od té doby se koná každoročně. Již tradiční součástí Týdne je slavnostní ceremoniál vyhlašování a předávání státní ceny Knihovna roku (cenu uděluje ministr kultury ČR; smyslem ceny je ocenit dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb) a Městská knihovna roku (tu od roku 2009 uděluje SKIP; cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb). V Týdnu knihoven nabízí každá zapojená knihovna svým uživatelům i potenciálním čtenářům co nejvíce aktivit (podle svého uvážení, možností a podmínek) k atraktivnímu využití volného času a především dává o sobě “vědět” v obci, v komunitě. Společně se pak knihovny jako celek prezentují veřejnosti. Cílovou skupinu tvoří obyvatelé obce/města v nejširším slova smyslu. Aktivity bývají proto strukturovány podle uživatelských skupin (pondělí pro seniory, úterý pro rodiče na rodičovské dovolené, středa pro děti, čtvrtek pro handicapované, pátek pro národnostní a jazykové menšiny, soboty pro celé rodiny, neděle pro další skupiny nebo pro všechny dohromady atp.).